Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 1 - 10 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 22 december 2016

This report presents the current knowledge about human behaviour in highly and fully automated vehicles and the psychological processes that influence task execution before, during and immediately after transition of control. The report also contains suggestions for further research and recommendations for policymakers. The dominant paradigm is the human factors paradigm.

The rationale for conducting a laboratory experiment was to control for as many confounding factors as possible without exposing participants to dangers in real traffic. As such, the results are an indication of the possible effects of transition of control on situation awareness in real traffic.

Various policy instruments have been tested in the model. The model outcome shows that if knowledge sharing and collaborative projects in the industry are stimulated and a public and private technology fund is created the technology development will grow faster. These policy instruments together lead to a market introduction of highly and fully automated vehicles between 2025 and 2030.

Voor de korte termijn is een zestal generieke maatregelen voorgesteld waarmee het op korte termijn mogelijk is een beeld te krijgen van de beveiliging van systemen voor autonoom rijdende auto’s, daarmee van de veiligheid van het rijden erin en de beveiliging te verbeteren.

At the time the Convention was drafted self-driving cars were evidently not within the scope of thought of the negotiators. This raises questions about what may and may not be allowed under the Convention when it comes to technical concepts as the self-driving car. Article 8 and article 13 par.

Geconcludeerd kan worden dat de open normen van het aansprakelijkheidsrecht in combinatie met de nieuwsoortigheid (het innovatieve karakter) van zelfrijdende auto’s maken dat het bestaande recht relatief weinig houvast biedt.

The reports ends with recommendations for the Dutch government. These recommendations are related to users, infrastructure, education and information, monitoring and regulation and enforcement. One of the priorities is to gain more advanced insights of current and future driving via real live situations and trials, to be able to guarantee the safety of drivers and the traffic in general.

Uit het literatuuronderzoek en de expertsessie is gebleken dat de rijtaken op het hoofdwegennetwerk eerder geheel of partieel worden overgenomen dan op het onderliggend wegennetwerk en pelotonvorming van het vrachtverkeer zal zich op de snelwegen concentreren. Op basis van deze verwachting zijn de onderwerpen op de onderzoeksagenda geprioriteerd.