Visual: Juridische aspecten

Juridische aspecten

Het realiseren van Smart Mobility brengt ons in een nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid wordt geconfronteerd met bestaande wet- en regelgeving. Het thema Juridische Aspecten bekijkt op welke manier de nieuwe werkelijkheid kan passen in het bestaande juridische kader. Daarbij wordt in het bijzonder gericht op de aspecten dataprotectie (privacy), datazeggenschap en aansprakelijkheid. Het gaat daarbij om het aandragen van handvatten voor de omgang met, bijvoorbeeld, dataprotectiewetgeving en datazeggenschap, om er zo voor te zorgen dat Smart Mobility projecten binnen bestaande regelgeving kunnen werken.

Doelstellingen

  • Platform voor het bespreken en ontwikkelen juridische aspecten van Smart Mobility.
  • Bevorderen van basis juridische kennis en vaardigheden in de Smart Mobility gemeenschap.
  • Faciliteren van compliance met de bestaande wet- en regelgeving door middel van handreikingen.

Focus 2017

Voor uitgebreide omschrijving van de activiteiten van de community op gebied van juridische aspecten verwijzen we u naar de meest actuele versie van de werkagenda.

In de spotlight

In de dataprotectie wetgeving is een centrale rol toebedeeld aan de 'verantwoordelijke' degene die doel en middelen van de verwerking...

In deze handreiking wordt aan de hand van de zeven stappen toegelicht hoe binnen een project vanuit juridisch perspectief privacy by...

Moderne voertuigen produceren een veelheid aan data; zowel door middel van interne systemen (affabriek), als via achteraf aangebrachte...

Modern vehicles produce lots of data; both by internal systems (OEM installed), as via retrofitted systems.

Primaire tabs