Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 1 - 10 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Veel voertuigen krijgen via hun navigatiesysteem of apps op smartphones informatie van bijvoorbeeld verkeersinformatiediensten. Het is nu tijd voor de volgende stap: daadwerkelijke grensoverschrijdende implementatie van bruikbare, goed werkende coöperatieve verkeersdiensten.

Wereldwijd wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van smart mobility, ofwel slimme mobiliteit, waarbij voertuigen met elkaar en met de wegkant communiceren en zo samenwerken om beter geïnformeerd op weg te gaan.

De Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. Dus met echte auto’s en echte weggebruikers in de drukke Amsterdamse regio.

Voor een succesvolle ontwikkeling en uitrol van slimme mobiliteitsproducten en –diensten is het noodzakelijk dat deze in de bestaande verkeersomgeving functioneren. Dit is de reden waarom op 70 km weg (rijks-, provinciale én stedelijke wegen) in Brabant een testomgeving wordt ingericht en georganiseerd.

During its Presidency of the European Union in 2016, the Netherlands has initiated a European Truck Platooning Challenge. Six brands of automated trucks - DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania and Volvo Group - have been driving in columns (platooning), on public roads from several European cities to the Netherlands.

InterCor is een recent gestart Europees project onder de CEF call. Dit project onder leiding van Rijkswaterstaat is gericht op harmonisatie van diensten en verbindt bestaande corridors en initiatieven in Nederland, Frankrijk, Engeland en België. Het project gaat uit van hybride communicatie, dus zowel long-range (cellular 3/4G LTE) als short-range (Wifi-p).

Goede bereikbaarheid is voor de slimste regio ter wereld van essentieel belang. Voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de internationale handel. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.

This report presents the current knowledge about human behaviour in highly and fully automated vehicles and the psychological processes that influence task execution before, during and immediately after transition of control. The report also contains suggestions for further research and recommendations for policymakers. The dominant paradigm is the human factors paradigm.

The rationale for conducting a laboratory experiment was to control for as many confounding factors as possible without exposing participants to dangers in real traffic. As such, the results are an indication of the possible effects of transition of control on situation awareness in real traffic.