Contact

De community wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat uitgevoerd. Voor de organisatie ervan is een agendateam samengesteld. 

Inhoudelijke vragen over de werkagenda kunt u richten aan programmamanager Joëlle van den Broek (joelle.vandenbroek@tno.nl).

Met algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het agendateam via Laura Mols (laura.mols@connekt.nl).

 

Samenstelling agendateam

Programmamanager - Joëlle van den Broek, TNO

Namens beleid - Nina Schaap, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Voorzitter agendateam - Fieke Beemster, TNO

Community management - Marleen Meurs, AutomotiveNL & Laura Mols, Connekt

Inbreng vanuit projecten - Wim Broeders, MapTM & Joop Veenis, The Future Mobility Network

Inbreng vanuit Rijkswaterstaat - Remco Reints

 

Bezoekadres Connekt:
Ezelsveldlaan 59
2611 RV Delft

Bezoekadres AutomotiveNL:
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond