Smart Mobility Projecten

SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL

Goede bereikbaarheid is voor de slimste regio ter wereld van essentieel belang. Voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de internationale handel. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren. Variërend van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten.

InterCor

InterCor

InterCor is een recent gestart Europees project onder de CEF call. Dit project onder leiding van Rijkswaterstaat is gericht op harmonisatie van diensten en verbindt bestaande corridors en initiatieven in Nederland, Frankrijk, Engeland en België. Het project gaat uit van hybride communicatie, dus zowel long-range (cellular 3/4G LTE) als short-range (Wifi-p). Voor Nederland wordt in het project doorgebouwd op de diensten die al in het C-ITS Corridor-project van Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld (Roadworks Warning, Probe Vehicle Data en In-vehicle Signage).

European Truck Platooning Challenge

European Truck Platooning Challenge

During its Presidency of the European Union in 2016, the Netherlands has initiated a European Truck Platooning Challenge. Six brands of automated trucks - DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania and Volvo Group - have been driving in columns (platooning), on public roads from several European cities to the Netherlands. The aim of the Challenge was to bring platooning one step closer to implementation.

MobilitymoveZ

MobilitymoveZ

Voor een succesvolle ontwikkeling en uitrol van slimme mobiliteitsproducten en –diensten is het noodzakelijk dat deze in de bestaande verkeersomgeving functioneren. Dit is de reden waarom op 70 km weg (rijks-, provinciale én stedelijke wegen) in Brabant een testomgeving wordt ingericht en georganiseerd. De testomgeving bestaat uit een reeks voorzieningen die het testen van nieuwe toepassingen, technieken, vormen van samenwerking en apparatuur in echte verkeerssituaties mogelijk maakt.

Praktijkproef Amsterdam

Praktijkproef Amsterdam (PPA)

De Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. Dus met echte auto’s en echte weggebruikers in de drukke Amsterdamse regio.

Spookfiles A58

Spookfiles A58

Wereldwijd wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van smart mobility, ofwel slimme mobiliteit, waarbij voertuigen met elkaar en met de wegkant communiceren en zo samenwerken om beter geïnformeerd op weg te gaan. Automobilisten kijken zo als het ware ‘verder dan de eigen voorruit’ en worden voorzien van informatie – real-time - over de wegsituatie verderop. Zo kunnen ze tijdig anticiperen op de verkeersomstandigheden.

Coöperatieve ITS Corridor

Coöperatieve ITS Corridor

Veel voertuigen krijgen via hun navigatiesysteem of apps op smartphones informatie van bijvoorbeeld verkeersinformatiediensten. Het is nu tijd voor de volgende stap: daadwerkelijke grensoverschrijdende implementatie van bruikbare, goed werkende coöperatieve verkeersdiensten. Hierbij communiceren voertuigen onderling en voertuigen en systemen langs de kant van de weg via een speciale Wifi-verbinding met elkaar.