Werkagenda 2019

U wilt invloed hebben op de werkagendering

  • De werkagenda van de Community for Standards & Practices geeft inzicht in activiteiten die de Community georganiseert met als doel om tot landelijke gedragen standaarden, instrumenten, werkwijzes, lessons learned en richtlijnen te komen. Iedereen heeft op elk moment de mogelijkheid om activiteiten aan te dragen, neem hiervoor contact op met het .
  • In de brede sessies, die we elk half jaar organiseren, bestaat bovendien de mogelijkheid om nieuwe wensen of activiteiten aan te dragen. 

U wilt meewerken aan onderwerpen op de agenda

  • Voorwaarde voor plaatsing op de werkagenda is dat het een activiteit betreft die toewerkt naar breed gedragen standaarden en werkwijzen of die bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling over projecten of stakeholders heen. Daarnaast vragen we bij het plaatsen op de werkagenda naar de eigenaar/ actiehouder en het gewenste resultaat. De eigenaar/actiehouder draagt bij aan de inhoudelijke voorbereiding en wordt betrokken bij de uitnodigingen; het agendateam kan de rest van de organisatie faciliteren (uitnodigingen, locatie, tijdstip, facilitator etc).
  • Bij een aantal acties op de werkagenda is nog geen actiehouder genoemd. Het agendateam is op zoek naar partijen die zich aan deze activiteit willen committeren. Interesse? Neem contact op met het .

U wilt de actuele werkagenda downloaden

  • Klik voor de actuele werkagenda (Q2 2019). 

U wilt contact met het agenda team over de werkagenda

  • Klik voor de contactgegevens van het agendateam.