Kruispunten

Het zwaarte punt van dit thema ligt in 2017 op VRI’s en Kruispunten en in het project Talking Traffic. Na het afronden van Talking Traffic worden de onderwerpen ondergebracht bij de community “Kruispunten”. In oktober, november en december wordt er afgestemd hoe de governance en de werkwijze van de community eruit ziet. Dit wordt gedaan in samenwerking met de betrokken private partijen van Talking Traffic, wegbeheerders en LVMB.

Naarmate er meer geautomatiseerd zal worden en er ook minimale veiligheidseisen gesteld zullen worden aan kwaliteit en betekenis daarvan, zal de noodzaak om tot gezamenlijke afspraken (techniek, rollen/taken/verantwoordelijkheden, ketenaansprakelijkheid, kosten) te komen verder toenemen komende jaren.

Focus 2017 

Voor uitgebreide omschrijving van de activiteiten van de community op gebied van data verwijzen we u naar de meest actuele versie van de .

Primaire tabs