PPA: Evaluatie van de Common Operational Picture, COP

Publicatiedatum: 
19 december 2017

De COP is een applicatie die informatie over de doorstroming van verkeer, beschikbaarheid van parkeervoorzieningen en de status van verkeersmanagementinstrumenten van de wegbeheerders in het ArenA Poortgebied gelijktijdig in de drie verkeerscentrales en het OMC in één overzichtelijk scherm bij elkaar brengt. Dit gezamenlijke beeld stelt de betrokken wegbeheerders in staat om de inzet van DVM-maatregelen beter op de lokale omstandigheden af te stemmen. Dit rapport evalueert de inzet en bruikbaarheid van de COP.