MobilitymoveZ

MobilitymoveZ

Voor een succesvolle ontwikkeling en uitrol van slimme mobiliteitsproducten en –diensten is het noodzakelijk dat deze in de bestaande verkeersomgeving functioneren. Dit is de reden waarom op 70 km weg (rijks-, provinciale én stedelijke wegen) in Brabant een testomgeving wordt ingericht en georganiseerd. De testomgeving bestaat uit een reeks voorzieningen die het testen van nieuwe toepassingen, technieken, vormen van samenwerking en apparatuur in echte verkeerssituaties mogelijk maakt. Het doel is om een snelle uitwisseling van data tussen voertuigen en wegkantsystemen onder goed te beheersen omstandigheden mogelijk te maken. Er kunnen toepassingen getest worden met behulp van twee soorten snelle datacommunicatie (WiFi-P voor korte afstand communicatie en 4G/LTE voor lange afstand communicatie) vandaar “hybride” testomgeving. Plus, in deze omgeving wordt getest in de praktijk: op de openbare weg in het reguliere verkeer en met echte weggebruikers. Dankzij uitstekende faciliteiten in deze regio, zoals de Verkeerscentrale Zuid-Nederland en de Innovatiecentrale, kunnen we dit mogelijk maken onder goed beheersbare omstandigheden en met behoud van veiligheid en de huidige mobiliteit.