Bibliotheek

Er zijn 35 resultaten gevonden. 1 - 10 van 35

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 23 februari 2018
Vergaderdatum: 01 november 2016

Bijgaand de checklist en vraagbaak van de community juridische aspecten.

Publicatiedatum: 22 december 2017

Content

  1. Del. G3 - IRSIDD iTLC Ivera4.00 v2.1
  2. iVRI2_del_1a_IDD_TLC-FI_v1.2
  3. iVRI2_del_1b_IDD_RIS-FI_v1.2
  4. SWARCO iVRI Overnamepunt v1.1 20170313
  5. V-Log protocol en definities v3 0 1 (002)
Publicatiedatum: 22 december 2017

Content

  1. Del. F - iTLC Architecture v1.2
  2. iVRI2 del 1ab IDD Genereic-FI_v1.1
  3. iVRI2 deliverable 1d IRS security v1.1
Publicatiedatum: 13 december 2017

Dutch profile bibliotheek 1.0 en Issue tracker. Voorstellen voor toevoegingen mailen naar wim.broeders@maptm.nl

Publicatiedatum: 17 oktober 2017

Dit position paper bevat aanbevelingen voor het gewenste gedrag bij verkeersdeelnemers en een voorstel tot een systeemaanpak om tot dit gewenste gedrag te komen binnen de context van smart devices en Smart Mobility.

Publicatiedatum: 24 mei 2017

Modern vehicles produce lots of data; both by internal systems (OEM installed), as via retrofitted systems. These data offer many opportunities for public and private services in the field of mobility and infrastructure. But which data are we talking about? How can these data be obtained and by whom, and who may process them and under which circumstances?

Publicatiedatum: 11 april 2017

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen, overheden en belangenverenigingen samen komen om Smart Mobility sneller en grootschaliger tot ontwikkeling te brengen in Nederland.

Publicatiedatum: 20 februari 2017

Moderne voertuigen produceren een veelheid aan data; zowel door middel van interne systemen (affabriek), als via achteraf aangebrachte systemen. Deze data bieden vele mogelijkheden voor publieke en private diensten rondom mobiliteit en infrastructuur. Maar over welke data hebben we het nu eigenlijk?

Publicatiedatum: 31 januari 2017

For C-ITS services to be a success, these services need to work cross-country and independently of specific suppliers. To achieve that goal, harmonized descriptions and requirements of those services are needed.

Publicatiedatum: 27 januari 2017

The Dutch Profile (PD) is to be the single point of reference in the Netherlands to secure the interoperability and conformity in the ITS system between solutions of the participating stakeholders. It contains an architectural system description with minimum requirements to support the deployment of ITS use-cases (in the current release: Traffic light optimal speed