"Data uit voertuigen" waar hebben we het over

Publicatiedatum: 
20 februari 2017

Moderne voertuigen produceren een veelheid aan data; zowel door middel van interne systemen (affabriek), als via achteraf aangebrachte systemen. Deze data bieden vele mogelijkheden voor publieke en private diensten rondom mobiliteit en infrastructuur. Maar over welke data hebben we het nu eigenlijk? Hoe kun je bij die data komen, wie kan dat en wie mag daar onder welke omstandigheden wat mee doen? In bijgaand document “Data uit Voertuigen; waar hebben we het over?” geven de opstellers een eerste antwoord op deze vragen. Dit document geeft daarmee een toegankelijke beschrijving van welke data er in voertuigen is en de toegankelijkheid daarvan. Doel hiervan is kennis delen en te streven naar zoveel mogelijk een zelfde beeld bij betrokken partijen wanneer er wordt gesproken over data uit voertuigen.

Besluitvorming over aanpassing van de toegankelijkheid vind in Europese verband plaats. De EC/DG Move heeft opdracht gegeven aan bureau TRL om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Dat onderzoek wordt in mei gepubliceerd.

Deze studie vormt een eerste fase van meer uitgebreide agenda met betrekking tot Datavraagstukken rondom mobiliteit.