Over de security van ITS -systemen

Publicatiedatum: 
30 november 2015
Vergaderdatum: 
23 november 2015

Initiatiefnemers van ITS-projecten worden geconfronteerd met vragen wat ze gaan doen aan (information) security? Evenzo worden er aan bestuurders vragen gesteld over de mogelijkheden en de gevolgen van hacking. Deze notitie is een korte handreiking aan bestuurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers hoe om te gaan met (information) security van ITS-systemen. Hiermee kunnen bestuurders het onderwerp (information) security tijdig agenderen in de interne organisatie en in extern overleg en mobiliseren.