20170628 Advin INF1704400-haalbaarheid PPA_definitief

Publicatiedatum: 
27 juni 2017

De PPA-Stuurgroep heeft op 8 december 2016 besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de consolidatie- en de uitvoeringsmogelijkheden van eerder beproefde PPA-onderdelen. De regio voorziet grote problemen voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam en heeft hiervoor et initiatief ‘Amsterdam Bereikbaar’ gestart. Het haalbaarheidsonderzoek PPA moet inzicht geven welke onderdelen inzetbaar zijn, welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden en welk effect verwacht mag worden van deze maatregelen. Zo levert de haalbaarheidsstudie belangrijke bouwstenen voor de regionale partijen. Aan het projectteam is gevraagd om ook de beproefde Slim Reizen maatregelen mee te nemen in het onderzoek. Het betreft de ervaringen die zijn opgedaan bij grote werkzaamheden rondom de projecten Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en Renovatie Velsertunnel.