Visual: Security

Security

De beveiliging van Smart Mobility toepassingen is wereldwijd een groot aandachtspunt. Waar mogelijk wordt alom gebruik gemaakt van internationale beveiligingsstandaards. Daarnaast zal er altijd maatwerk nodig zijn om de risico’s van projecten en systemen passend te kunnen beheersen. Dit zijn de inzichten en ervaringen die binnen het thema Security worden gedeeld en uitgebouwd. Belanghebbenden bij dit thema zijn overheidsorganisaties, belangenorganisaties, industrie en experts.

Focus 2017
Voor uitgebreide omschrijving van de activiteiten van de community op gebied van security verwijzen we u naar de meest actuele versie van de werkagenda.

Vraagbaak
Heeft u een vraag over enig aspect rond Smart Mobility en security? Bekijk de FAQ van Security of stuur uw vraag in via security@ditcm.eu.
 

In de spotlight

Een korte handreiking aan bestuurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers hoe om te gaan met (information) security van ITS-systemen....

De doelstelling van dit (concept) jaarplan is om te inventariseren wat de gezamenlijke prioriteiten zijn van de

Dit onderzoek wijst uit dat IFAL (Issue First Activate Later) een waardevolle toevoeging is binnen de ETSI standaard voor C-ITS...

In opdracht van de Landelijke ronde tafel Security heeft Eric Verheul de specificaties van IFAL uitgewerkt en voor iedereen toegankelijk...

Tijdens de workshop is de toekomstige PKI-infrastructuur voor C-ITS verkend en zijn aandachtspunten van stakeholders geïnventariseerd....

Op basis van ingekomen vragen via de vraagbaak, heeft de Ronde Tafel Security deze FAQ samengesteld.

Primary tabs