Bibliotheek

Er zijn 67 resultaten gevonden. 21 - 30 van 67

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 18 May 2016

Conclusies en aanbevelingen op basis van de demonstratie van de ITS Corridor RWW berichten op de multiple service provider, standaard diensteninfrastructuur van Spookfiles.

Publicatiedatum: 10 April 2016

Doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren wanneer automobilisten ‘netter’ rijgedrag vertonen. Weggebruikers hebben daarvoor feedback nodig op hun rijgedrag. De Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour onderzocht met welke indicatoren het rijgedrag van een automobilist is vast te stellen en hoe deze indicatoren zijn te meten.

Publicatiedatum: 07 April 2016

Presentatie Intertraffic 2016, een roadmap security voor smart mobility projecten en pilots.

Publicatiedatum: 01 April 2016

Standards and actions necessary to enable urban infrastructure coordination to support Urban - ITS; the FINAL document (PT2701) by the ITS platform CEN/TC 278

Publicatiedatum: 04 March 2016

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test waarin innovatieve technieken gebruikt worden met als doel het verminderen van de files in de regioAmsterdam. In fase 1 van de Praktijkproef zijn systemen langs de weg en in de auto afzonderlijk getest. Het voorliggende rapport betreft de ‘in-car’ proef in fase 1, een in-car dienst die reis-en routeadvies biedt in het voertuig.

Publicatiedatum: 01 March 2016

Dit overkoepelend evaluatierapport gaat over het deelproject In Car van de Praktijkproef Amsterdam (PPA). De PPA is een samenwerking tussen het ministerie van IenM, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en Rijkswaterstaat. De proef wordt uitgevoerd in opdracht van het directoraat Bereikbaarheid van het ministerie van IenM.

Publicatiedatum: 01 March 2016

TNO rapport door Bram vd Ende aangaande afwegingskaders rond Hybride communicatie (IEEE 902.11p en cellulair).

Publicatiedatum: 01 March 2016

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test waarin innovatieve technieken gebruikt worden met als doel het verminderen van de files in de regioAmsterdam. In fase 1 van de Praktijkproef zijn systemen langs de weg en in de auto afzonderlijk getest. Het voorliggende rapport betreft de ‘in-car’ proef in fase 1, een in-car dienst die reis-en routeadvies biedt in het voertuig.

Publicatiedatum: 01 March 2016

Sinds 1 januari 2014 heeft het consortium AmsterdamMobiel VOF(AM) gewerkt aan de PraktijkProef Amsterdam (PPA). Door opdrachtgever (OG) is de PPA in de markt gezet om grootschalige proeven uit te voeren in de regio Amsterdam met in-car systemen om het aantal voertuigverliesuren te reduceren bij evenementen in Amsterdam Zuidoost.

Publicatiedatum: 01 March 2016

Magazine on Smart Mobility in the Netherlands. This magazine was distributed by Connecting Mobility during Intertraffic 2016.