Bibliotheek

Er zijn 67 resultaten gevonden. 1 - 10 van 67

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 06 December 2016

This Powerpoint presentation is a standard presentation about the Dutch Round Tables for Smart Mobility. The content of this presentation is in English.

Publicatiedatum: 29 November 2016

Op basis van ingekomen vragen via de vraagbaak, heeft de Ronde Tafel Security deze FAQ samengesteld.

Publicatiedatum: 21 November 2016

This flyer presents an abstract of the .
The human factor guidelines present the key human factor and ergonomic criteria for developing safe in-car traffic information services. It enables in-car traffic service providers to take the abilities and capabilities of the driver into account when developing their services.

 

Publicatiedatum: 15 November 2016

Voor gebruik door de Ronde Tafel-deelnemers is dit Word-sjabloon (.dotx) beschikbaar voor verslaglegging van de Ronde Tafel bijeenkomsten. Met opmerkingen en vragen over het gebruik van de huisstijl kunt u terecht bij info@ditcm.eu t.a.v. communicatie.

Publicatiedatum: 31 October 2016

Deze notitie biedt een overzicht van de belangrijkste publicaties op het gebied van automatisch rijden. De publicatie is Engelstalig.

Publicatiedatum: 06 October 2016

In dit document zijn de taken en bevoegdheden van de Tactische C-ITS Board Nederland toegelicht.

Publicatiedatum: 30 September 2016

Dit overzicht bundelt werkgroepen, congressen, samenwerkingsverbanden en platforms in zowel Europa als Amerika op het gebied van human behaviour en smart mobility, en verbindt deze aan Nederlands contactpersonen.

Publicatiedatum: 29 September 2016
Vergaderdatum: 29 September 2016

Workshop Meldplicht datalekken en Privacy Compliance.

 

Publicatiedatum: 16 September 2016

Overview of the involvement of the Round Tables in international C-ITS workforces.

Publicatiedatum: 15 September 2016
Vergaderdatum: 15 September 2016

In dit overzicht treft u alle use cases welke gehanteerd worden aan de landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility. Deze usecaselijst is samengesteld op basis van actuele projecten zoals in het Programma Beter Benutten, ITS Corridor en InterCor. Deze versie is de versie die opgesteld is ter voorbereiding van de expertsessie use cases van 15 september 2016.