W E R K A G E N D A 2 0 1 7 (july 2017)

Publicatiedatum: 
24 juli 2017

Eind 2016 zijn de landelijke Ronde Tafels ITS geëvalueerd. Vastgesteld is dat het instrument ‘ronde tafels’ goede resultaten opgeleverd heeft, te weten een actieve community en concrete eindproducten. Ook is geconstateerd dat de organisatie en aanpak toe is aan een volgende fase waarin behoefte is aan meer synergie tussen thema’s en meer flexibiliteit van middelen om tot de concrete producten te komen. Daarom is de organisatie en opzet gewijzigd, van ‘vaste tafels’ naar een ‘actieve community’, waarbij het agenderen en realiseren van een gezamenlijke werkagenda door de community het gemeenschappelijke doel is, met als achterliggend doel het versnellen van de implementatie van connected, coöperatieve en automated systemen in Nederland.
In deze werkagenda voor de Smart Mobility Community of Practices & Standards worden de onderwerpen die we in Q3 en Q4 van 2017 willen realiseren, de onderwerpen die we voor 2018 agenderen en de hoofdlijnen van de organisatie besproken.