V-Log protocol en definities v3 0 0 - V2.5.2 Actueel

Publicatiedatum: 
22 maart 2017

betreft:

In navolging van de eerste opdracht, verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier leveranciers om te komen tot de definitie van een nieuwe iVRI architectuur voor verkeersregelinstallaties, is in mei 2016 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma een tweede opdracht verstrekt om te komen tot verdere uitwerking en test van de 5 iVRI koppelvlakontwerpen. Te weten TLC-FI, RIS-FI, IVERA-APP, IVERA-TLC en VLOG3.

Het V-Log protocol is een open standaard voor datalogging in een verkeersregelinstallatie, waarvan de beschrijving vrij beschikbaar is.
Het is een fabrikant/leverancier toegestaan het V-Log protocol te implementeren en commercieel te gebruiken na ondertekening van een licentieovereenkomst met Vialis bv.
Het beheer van het V-Log protocol is in handen van Vialis bv en Van Grinsven Software. Voorgestelde wijzigingen worden beoordeeld door Vialis bv, Van Grinsven Software en de ASTRIN werkgroep standaardisatie op basis van consensus.
Vragen of wijzigingsverzoeken kunnen worden verzonden naar: v-log@vialis.nl