Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58

Publicatiedatum: 
09 juli 2015
Vergaderdatum: 
09 juli 2015

Het programma Beter Benutten heeft ten doel de beschikbare capaciteit ven de infrastructuur in Nederland beter te gebruiken. Een van de projecten binnen Beter Benutten waarbij coöperatieve technologie zal worden ingezet is project Spookfiles A-58 in Noord-Brabant. Binnen dit project zijn in een pre-competitieve setting marktpartijen bij elkaar gebracht om een coöperatief systeem voor het voorkomen van files te realiseren. Naast technische realisatie en markt ontwikkeling is binnen het project voorzien ineen inventariserend onderzoek naar de juridische aspecten van coöperatief rijden. Deze rapportage is hiervan het resultaat.