Memo expertteam Juridische Aspecten dd 27 oktober 2016

Publicatiedatum: 
01 december 2016
Vergaderdatum: 
01 november 2016

discussiestuk (memo) naar deelnemers RondeTafel :

Voorstel om een juridische expertgroep samen te stellen die als voorbereiding op de ronde tafels de verschillende juridische onderwerpen zal analyseren en zo mogelijk van oplossingsrichtingen voorzien