Intelligente Verkeers Regel Installatie(iVRI) – Fase 2 Deliverable 1b: IDD RIS-FI vs1.0

Publicatiedatum: 
27 oktober 2016

In mei 2016 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier VRA-leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA-standaarden ten behoeve van connected en coöperatieve functionaliteit. Dit document vormt Deliverable 1b van de afgesproken leverdelen in de opdrachtverstrekking, omschreven als “IDD RIS-FI”. Deze deliverable beschrijft in het Engels het koppelvlak van de RIS naar de verschillende mogelijke C-ITS-applicaties. Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van de vier leveranciers in de werkgroep