Eindrapport Evaluatie ITS Ronde Tafels

Publicatiedatum: 
06 februari 2017

In Nederland lopen diverse projecten waarbinnen innovatieve mobiliteitsoplossingen worden ontwikkeld en toegepast. Vanuit Connecting Mobility is geconstateerd dat in veel van dergelijke projecten dezelfde vraagstukken spelen. Eind 2014 zijn de ITS Ronde Tafels opgezet om voor deze vraagstukken concrete oplossingen aan te reiken, oplossingen te versnellen en op te schalen. Een nieuwe vorm van samenwerking binnen de sector.
De Ronde Tafels lopen nu ongeveer 2 jaar. Connecting Mobility en het Ministerie van IenM hebben een externe evaluatie uit laten voeren door onderzoeksbureau Decisio met als doel de Ronde Tafels te evalueren op effectiviteit en efficiëntie. Waar staan we nu precies met de Ronde Tafels? Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd en wat niet? Gaan we door met het instrument? En zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?