Definitieve Rapportage Planfase PPA Fase 2 Zuidoost versie 1.0

Publicatiedatum: 
19 oktober 2016

Het door de Stuurgroep PPA vastgestelde definitieve rapport van de marktaanpak Fase 2 PPA Zuidoost, de precompetitieve dialoog.Het rapport is een verslag van de precompetitieve dialoog, die PPA samen met Ditcm en Connekt in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd. Aanpak, voorbereidingen, wijze van uitvoering en ervaringen en lessen zijn vastgelegd. Het rapport is opgesteld door het projectteam van PPA Zuidoost.
Het rapport is opgesteld omdat er behoefte bestaat bij andere Smart Mobility projecten, wegbeheerders, Ditcm en Connekt om de aanpak, ervaringen en aanbevelingen breed onder de aandacht te brengen. Wat is een precompetitieve aanpak, hoe kan deze worden aangepakt en ingevuld, welke keuzes zijn gemaakt en wat zijn de ervaringen en aanbevelingen.

Het rapport is geen evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijke externe. Het is een beschouwing en een sfeertekening. De aanpak en de gemaakte keuze worden zo feitelijk als mogelijk beschreven. De ervaringen en aanbevelingen zijn het resultaat van een interne PPA Zuidoost brainstorm aangevuld door Ditcm en Connekt.