ANL- Beveiliging van het Internet of Things- Automotive- v1

Publicatiedatum: 
03 oktober 2016
Vergaderdatum: 
03 oktober 2016

Vergaderstuk bij Security tafel:
In de komende jaren gaan voertuigen op de weg op flinke schaal met elkaar communiceren om de
verkeersveiligheid en de doorstroming te optimaliseren. Fabrikanten en overheden wereldwijd
investeren al jaren enorm in zowel de technologie als de toepassingen van Connected voertuigen (V2X).
Nederland ambieert een koploperpositie in zowel de technologie als de toepassingen van V2X en heeft
diverse publiek private samenwerkingsprogramma’s hiertoe opgericht en gefinancierd (AutomotiveNL,
DITCM, Connecting Mobility, Beter Benutten, EU Truck Platooning Challenge, ITS Corridor, SPITS).