SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL

Goede bereikbaarheid is voor de slimste regio ter wereld van essentieel belang. Voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de internationale handel. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren. Variërend van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten.