Spookfiles A58

Spookfiles A58

Wereldwijd wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van smart mobility, ofwel slimme mobiliteit, waarbij voertuigen met elkaar en met de wegkant communiceren en zo samenwerken om beter geïnformeerd op weg te gaan. Automobilisten kijken zo als het ware ‘verder dan de eigen voorruit’ en worden voorzien van informatie – real-time - over de wegsituatie verderop. Zo kunnen ze tijdig anticiperen op de verkeersomstandigheden. In het geval van Spookfiles A58 gaat het over een filestaart, waarbij de automobilist met behulp van een app een persoonlijk snelheidsadvies ontvangt. Deze technieken zijn in Brabant voor het eerst op grote schaal in de praktijk toegepast. Het project Spookfiles A58 heeft een open, multiserviceprovider-architectuur en een coöperatieve data-infrastructuur opgeleverd waarop eenvoudig andere diensten kunnen worden aangesloten. Bovendien is waardevolle kennis en ervaring opgebouwd rondom privacy en security.  In de spookfiles-kennisbank leest u er meer over.