Coöperatieve ITS Corridor

Coöperatieve ITS Corridor

Veel voertuigen krijgen via hun navigatiesysteem of apps op smartphones informatie van bijvoorbeeld verkeersinformatiediensten. Het is nu tijd voor de volgende stap: daadwerkelijke grensoverschrijdende implementatie van bruikbare, goed werkende coöperatieve verkeersdiensten. Hierbij communiceren voertuigen onderling en voertuigen en systemen langs de kant van de weg via een speciale Wifi-verbinding met elkaar. Momenteel werkt Rijkswaterstaat – samen met wegbeheerders in Duitsland en Oostenrijk - aan de invoering van een aantal innovatieve coöperatieve ITS diensten op een zogenaamde 'corridor' tussen Rotterdam, Frankfurt en Wenen: Waarschuwingen bij wegwerkzaamheden, Sensordata uit voertuigen en Waarschuwingen voor stilstaande voertuigen. Rijkswaterstaat doet dat op basis van een ‘learning by experience’-aanpak, samen met geïnteresseerde marktpartijen en in nauw overleg met andere raakvlakprojecten. Het project is voor Nederland als innovatieland op ITS-gebied cruciaal voor de verdere ontwikkeling van slimme mobiliteit. The future is now!